Home » Bıldırcın

Bıldırcın

Temmuz, yine temmuz,
Kırlarda uyuz
Köpek kaçar,
Gökler cehennem saçar.
Ağustos böceği,
Başaktan bir saz çalar,
Sevdalı orakçıya.
Avcı durur, tüfek patlar,
Tüyler savrulur, düşer.
İz bulunur kanla,
Eliniz kırılsın adamlar,
Oynamayın canla.

Oğuz Tansel
Yasakmeyve Dergisi, Eylül-Ekim, 2008 Cilt: 6, Sayı: 24, s. 62.