Home » Ödül Yönetmeliği

Ödül Yönetmeliği

OĞUZ TANSEL 2020 ÇOCUK YAZINI

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Üç kanatlı masal kuşu Oğuz Tansel  Türkçe’ye olan tutku düzeyindeki sevgisiyle görkemli bir şiir dili yaratmıştır. 1940 kuşağının lirik ve özgün sesi, Salâh Birsel’in tanımıyla: “Doğa vurgunu, dağlarda duman duman ormanlardan, karlı uçurumlarda mavi sabahlardan geçip giden” Oğuz Tansel’i anılarda yaşatmak, kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla, OĞUZ TANSEL ÇOCUK YAZINI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ verilecektir. Ödül, Folklor/Edebiyat Dergisi, Troya Folklor Araştırmaları Derneği, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı ve Ankara Aydınlığı Girişimi’nin çabalarıyla gerçekleştirilmektedir.

Oğuz Tansel, halkbilimi çalışmalarına masal derlemeleriyle 1930’larda başladı. “Al’lı ile Fırfırı” adlı masal kitabıyla 1977’de Türk Dil Kurumu Çocuk Yazını Ödülünü kazanan Oğuz Tansel’in Altı Kardeşler, Yedi Devler, Üç Kızlar, Mavi Gelin, Çobanla Bey Kızı, Konuşan Balıkla Yalnız Kız adlı masal kitapları ve Bektaşi Dedikleri (Metin Eloğlu’yla birlikte) adlı şiirleştirilmiş Bektaşi fıkraları ve halkbilimi konulu  makaleleri vardır.

            Ödüle katılım koşulları:

 • Ödül 2020 yılında Türk Çocuk Yazını alanında gerçekleştirilmiş bir inceleme- araştırma yapıtına verilecektir.
 • Yayımlanmamış dosya ile başvurularda, çalışmanın ortalama bir kitap bütünlüğünde (en az 40.000 sözcük) olması beklenmektedir.
 • Ödüle master, doktora çalışmalarıyla da başvurulabilir.
 • Ödüle yayımlanmış kitapla başvurularda, yapıtın 01.01. 2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.
 • Ödüle son başvuru tarihi 31.12.2019’dur. (Postadaki olası gecikmeden düzenleme kurulu sorumlu değildir.)
 • Ödül, düzenleme kurulu ve seçici kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında tüm katılımcılara açıktır.
 • Ödül tek yapıta verilecektir.
 • Yapıt daha önce yayımlanmış ise 6 adet gönderilmelidir. Daha önce yayımlanmamış yapıtlar, A4 boyutunda kağıda,12 punto ve 1,5 satır aralığıyla bilgisayarda yazılmış 6 ayrı dosya biçiminde düzenlenmiş olarak posta ile gönderilecektir.
 • Katılımcı, kısa özgeçmiş, iletişim bilgileri ve bir adet fotoğrafının bulunduğu ayrı bir zarfı yapıtıyla birlikte ulaştıracaktır.
 • Ödül tutarı 2,500 TL olarak belirlenmiştir.
 • Ödüle tek yapıtla başvurulmalıdır.
 • Ödüle katılmak için gönderilen eserler iade edilmeyecektir
 • Ödül töreni Ankara’da ileride duyurulacak bir tarihte gerçekleştirilecektir
 • Seçici kurulAdnan Binyazar, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, İlhan Gülek, Prof. Dr. Sedat Sever ve Metin Turan’dan oluşmaktadır.
 • Başvurular şu adrese yapılacaktır: Metin TuranOĞUZ TANSEL ÇOCUK YAZINI ÖDÜL KURULU, Konur Sokak 36/13, Kızılay, 06650 Ankara

Ayrıntılı bilgi için: folkloredebiyat@gmail.com   odultansel@gmail.com

Daha önceki  Oğuz Tansel Yazın Ödüllerini Kazananlar:

2009 Şiir Ödülü: Ergül Çetin (Ülke Dilsiz kapanıp Yüzüstü).

2010 Halkbilim  Ödülü: Melek Özlem Sezer (Masallar ve Toplumsal Cinsiyet).

2011 Çocuk Yazını Ödülü: Ayfer Gürdal Ünal (Türk Çocuk Yazınında Engellilik).

2012 Halkbilim Ödülü: Gülsüm Cengiz (Kadınlar İçin Söylenmiştir).

2013 Şiir Ödülü: İhsan Topçu (Kalbinden Kanıyor Zaman).

2014 Çocuk Yazını Ödülü: Nilay Yılmaz (Türk Çocuk  Edebiyatı Kitaplarında Çocuk Gerçekliğine Eleştirel Bir Bakış).

2015 Halkbilim Ödülü: Mümtaz Fırat ( Kaybolan İzler).

2016 Şiir Ödülü: Pınar Aka (Tenhalar Teni).

2017 Çocuk Yazını Ödülü:Yalvaç Ural (Sümer Hayvan Masalları Yabanöküzü Boynuzlu Tilki).

2018 Halkbilim Ödülü: Emir İlhan (Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Hatırlama ve Kültürel Bellek).

2019 Şiir Ödülü:  Gültekin Emre (Sere Serpe) ve

                              Haydar Eroğlu (Hayiq’ler)