Home » Basından

Basından

Ekin/Sanat Merkezi Toplantı Yazıları-5 Ekim 2019

Öğretmen Dünyası Özel Bölüm Yazıları-Eylül 2019

Ayşe Kaygusuz Şimşek-Ekin Sanat 2019

Doğan Hızlan – Hürriyet Gazetesi 2019

Kemal Ateş – Aydınlık Gazetesi 2019

Günay Güner – Sanattan Yansımalar 2018

Aydınlık Gazetesi- 30 Nisan 2018

Hayati Asılyazıcı-Aydınlık Gazetesi 2018

Aysit Tansel-Anıt Kabir Dergisi 2017

Hüseyin Tuncer-Sempozyum Bildiriler Kitabı 2017

Mahzun Doğan-2 Başkent Gazetesi 2017

Mahzun Doğan-1 Başkent Gazetesi 2017

Mehmet Çevik Folklor/Edebiyat 2015

Sibel Yılmaz Ayrıntı Dergi 2016

Mahzun Doğan Çağdaş Türk Dili 2016

Pınar Aka Kitap-lık 2016

Ozan-Yeşilyurt Tagungsbericht 2016

Ali Osman Öztürk Yeşil Bozkır 2016

Aziz Ayva Yeşil Bozkır 2016

Oğuz Tansel Anma ve Kütüphane 2016

Oğuz Tansel Yaşantıma 1976

Nuri Taner 1988

Naci Girginsoy 1977

Remzi İnanç 1988

Rauf Mutluay 1977

Kemal Ateş 1978

Mehmet Kemal 1976

Aysit Tansel 2008

H H Korkmazgil 1976

Halil Uysal 1976

Türk Dili Dergisi, Sayı: 218, ss. 394-395. Ekim, 2005. “Bektaşi Dedikleri”

Ulus, 21 Ocak 1976 “Masalcı Baba Oğuz Tansel”

Cumhuriyet Kitap Eki, 20 Mayıs 2004 Konuk Sihirli Değnek: “Oğuz Tansel’in Masalları”

Nezleli Karga, 5 Ağustos 1990, s. 69. “Oğuz Tansel Üstüne”

Cumhuriyet Kitap Eki, Sayı: 553, 27 Eylül 1966. “7 Olay 7 Gün: 30 Ekim 1994 Oğuz Tansel Öldü”

Edebiyat Eleştiri, Yıl. 10, Sayı: 60, ss. 71-72. Mart-Nisan 2002 “Düz Ovada bir Ulu Dağ: Oğuz Tansel”

Sincan İstasyonu, Sayı: 17, s. 19, Ocak 2009. “Oğuz Tansel Anıldı”

Nikbinlik, Sayı 4 (25), ss. 41-43, Kasım-Aralık, 2008. “Şimdinin Tamamlanan Zamanı: Oğuz Tansel Şiirlerinden Günümüze Yolculuk”.

Hayal Dergisi, ss. 56-60. “Barışın Ozanı Oğuz Tansel”

Cumhuriyet Ankara Eki, Yıl 5, Sayı: 227, 7 Kasım 2008, s. 15. “Oğuz Tansel Anıldı.”

Hürriyet Gösteri, Yıl: 2008, Sayı: 294. Haziran-Temmuz-Ağustos 2008, ss. 84-86. “Oğuz Tansel ve Türkçe”

Yasakmeyve, Yıl: 6, Sayı: 24, s. 62. “Şiirin Uzun Tarihi: Oğuz Tansel, Bıldırcın”

Sanat Cephesi, Ocak 2008 “Oğuz Tansel’in Bendeki Görüntüsü”

Sözcükler, Mayıs, Haziran 2008, ss. 108-111 “Bendeki Oğuz Tansel”

Cumhuriyet Kitap Eki, 4 Ağustos, 2005 “Kitabın İsim babası Metin Eloğlu”

Dağarcık “Bektaşılık ve Bektaşı Dedikleri”

Kül Öykü Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 13. s. 45. Mart, 2008 “Barışın Ozanı Oğuz Tansel”.

Türk Solu Dergisi, Sayı: 190, 9 Haziran, 2008. “Barışın Ozanı Oğuz Tansel Anıldı”

Yaba Edebiyat Dergisi, Sayı: 50, s. 30 Ocak-Şubat 2008. “ODTÜ Edebiyat Topluluğu ve Folklor Edebiyat Dergisi’nin Düzenlediği Halkbilimci/Barışın Ozanı Oğuz Tansel’i anma toplantısı Ankara’da yapıldı.”

Ankara Edebiyat Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4, S. 28. Ocak 2008, “Barışın Ozanı Oğuz Tansel Anıldı”

Koridor, Sayı: 5, s. 58, Kış 2008 Yılı. “Oğuz Tansel Anıldı”.

Çağdaş Türk Dili Dergisi, Sayı: 240, s. 669-670, Şubat 2008 Yılı. “Barışın Ozanı Oğuz Tansel Anıldı”

Toplumsal Tarih Vakfı Dergisi, Sayı: 171, s. 10. Mart 2008 “Barışın Ozanı Oğuz Tansel Anıldı

Türk Dili Dergisi, Sayı: 218, 394-395. Ekim, 2005 Yılı “Bektaşi Dedikleri”,

7 Mart 2008, Evrensel Kitap Eki, 3(25): 10 “Anadolu Mızahında Bektaşı Dedikleri”,

Aralık 2006, Dil-İm Dergisi, 1(2): 45-46.“Oğuz-Kalbiye Tansel Kitaplığı”,

Yazarların Ankara’sı, 2007, Hazırlayan: Murat Özsoy, “Oğuz Tansel İyemoğlu: Öğretmenim Nurullah Ataç’la Günlerin Getirdiği”, Çağrı I ve Bilinçışığı Şiirleri

2 Ekim 1999 Kıbrıs Kültür-Sanat, “Tansel’den Şiirler”

28 Ekim 1999 Cumhuriyet Kitap Eki, “Aramızda Olmayan Oğuz Tansel’in Son Şiirleri”

13 Ocak 1996 Cumhuriyet Kültür Sayfası, “Dizelerden Ezgilere Yolculuk”,

Ağustos 2008, Öğretmen Dünyası Dergisinde “Barışın Ozanı Oğuz Tansel” yazısı

16 Aralık 1996 tarihli Toplantının Davetiyesi, Cumhuriyet Okurları Kültür ve Sanat Kolu ile F/E Dergisi etkinliğidir

Truva Folklor Derneği 21 Ocak 2002 tarihli toplantının davetiyesi

27 Mayıs 2000 Yılı Anma Toplantısı Davetiyesi

15 Ocak 1995 Yılı Anma Toplantısı Davetiyesi

2002 Yılı Anma Toplantısı Davetiyesi

Cumhuriyet 5 Şubat 1996 “Masalları Uyandırmak için yazmıştı”

Cumhuriyet 12 Kasım 2000, Haber

Cumhuriyet Kitap eki kapağı

14 Aralık 2007 Cuma Cumhuriyet Ankara eki, Tansel Şiirler ve Türkülerle anıldı

Folklor Edebiyat Dergisi,“Torosların Gözünü Budaktan Esirgemeyen Ozanı:Oğuz Tansel”.