Home » Ödülün Amacı

Ödülün Amacı

OĞUZ TANSEL YAZIN ÖDÜLÜNÜN AMACI

  • OĞUZ TANSEL ŞİİR ÖDÜLÜNÜN AMACI

Üç Kanatlı Masal Kuşu OĞUZ TANSEL Öz Türkçe ’ye olan tutku düzeyindeki sevgisiyle görkemli bir şiir dili yaratmıştır. Kemal Özer’in “sanatsal ve siyasal kuşatmalar altındaki 1940 kuşağının ortak söyleyişler, ortak içerikler taşıyan ozanları arasında, söz konusu genel görünümün dışına en çok çıkanlardan biri “olarak gördüğü OĞUZ TANSEL 1940 kuşağının lirik ve özgün sesidir. Salâh Birsel’in tanımıyla OĞUZ TANSEL “doğa vurgunu, dağlarda duman duman ormanlardan, karlı uçurumlarda mavi sabahlardan geçip gider”. OĞUZ TANSEL’i anılarda yaşatmak, devrimci kişiliğini,  toplumcu düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla, OĞUZ TANSEL ŞİİR ÖDÜLÜ verilmektedir. Oğuz Tansel şiirini, emekten ve barıştan yana bir  dünyanın kurulması uğrunda -insanları uyandırmak üzere-   bir araç olarak kullandı. Estetik kaygıdan kopmadan söylediği türkülerinde özlediği dünyanın kurulduğunu göremeden dünyamızdan ayrıldı. Onun bu savaşımını başarıyla sürdüren genç ozanları yüreklendirmek ve adının bu ödül aracılığıyla sürmesi amacıyla konuldu ödül. Ödül, Folklor/Edebiyat Dergisi, Troya Folklor Araştırmaları Derneği ve Ankara Aydınlığı Girişimi’nin çabalarıyla gerçekleştirilmektedir.

  • OĞUZ TANSEL HALKBİLİM ÖDÜLÜNÜN AMACI

Ozan, halkbilimci OĞUZ TANSEL’i anılarda yaşatmak, devrimci kişiliğini,  toplumcu düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek, halkbilim araştırmalarına heveslendirmek amacıyla, OĞUZ TANSEL HALKBİLİM  ÖDÜLÜ verilmektedir.
OĞUZ TANSEL, Halkbilimi çalışmalarına masal derlemeleriyle 1930’larda başladı. O yıllarda ses alma aygıtları olmadığından, masalları “steno” yazar gibi eski yazıyla kayda geçirdi önce. “Al’lı ile Fırfırı” adlı masal kitabıyla 1977’de Türk Dil Kurumu Çocuk Yazını Ödülünü kazandı. Emekten ve barıştan yana dünya görüşünün süzgecinden geçirerek yeniden anlattığı masallarda kendine özgü şiirsel bir anlatım dili yarattı. Ödül, Folklor/Edebiyat Dergisi, Troya Folklor Araştırmaları Derneği ve Ankara Aydınlığı Girişimi’nin çabalarıyla gerçekleştirilmektedir.

  • OĞUZ TANSEL ÇOCUK YAZINI ÖDÜLÜNÜN AMACI

1940 kuşağının lirik ve özgün sesi, Salâh Birsel’in tanımıyla: “Doğa vurgunu, dağlarda duman duman ormanlardan, karlı uçurumlarda mavi sabahlardan geçip giden” OĞUZ TANSEL’i anılarda yaşatmak, devrimci kişiliğini,  toplumcu düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla, OĞUZ TANSEL ÇOCUK YAZINI ÖDÜLÜ verilmektedir. Oğuz Tansel masalların çocuk eğitiminde önemli yeri olduğuna , çocuklara gençlere kitap sevgisi, okuma alışkanlığı, anadilin inceliklerinin en çok masallarla verilebileceğine inanmıştır“Ben masallarımı, çocukları, gençleri, erişkinleri eğlendirmek, uyutmak için yazmadım; onları bilinçlendirmek, uyarmak için yazdım,” demiştir. Oğuz Tansel, Halkbilimi çalışmalarına masal derlemeleriyle 1930’larda başladı. “Al’lı ile Fırfırı” adlı masal kitabıyla 1977’de Türk Dil Kurumu Çocuk Yazını Ödülünü kazanan Oğuz Tansel’in Altı Kardeşler, Yedi Devler, Üç Kızlar, Mavi Gelin, Çobanla Bey Kızı, Konuşan Balıkla Yalnız Kız adlı masal kitapları ve Bektaşi Dedikleri (Metin Eloğlu’yla birlikte) adlı şiirleştirilmiş Bektaşi fıkraları ve halkbilimi konulu makaleleri vardır. Ödül, Folklor/Edebiyat Dergisi, Troya Folklor Araştırmaları Derneği ve Ankara Aydınlığı Girişimi’nin çabalarıyla gerçekleştirilmektedir.