Home » 5 Ekim 2019-Ölümünün 25. Yıl Dönümünde Şair halkbilimci Oğuz Tansel

5 Ekim 2019-Ölümünün 25. Yıl Dönümünde Şair halkbilimci Oğuz Tansel

5 Ekim 2019-Ölümünün 25. Yıl Dönümünde Şair halkbilimci Oğuz Tansel

5 Ekim 2019 (Cumartesi): 14:00-16:30

Ölümünün 25. Yıldönümünde şair halkbilimci Oğuz Tansel

Yer:   Ekin/Sanat Merkezi, Karanfil Sok. No: 24/16 Kızılay Ankara

Sunan:

Mehmet Nurkut İlhan (Tiyatro Sanatçısı)

Konuşmalar:

Prof. Dr. Aysit Tansel, “Oğuz Tansel’in Özellikleri”.

Metin Turan, “Aydın Kimliği ve Halk Kültürü Bağlamında Oğuz Tansel”.

Çetin Örgen, “Oğuz Tansel Şiiri”.

Ayşe Kaygusuz Şimşek, “Oğuz Tansel Masalları”.

 Ağırlama/İkram