Home » Katılımcılar

Katılımcılar

s2

Prof. Dr. Valentina BOLD

Valentina Bold, Dumfries, İskoçya’da Glasgow Üniversitesi, Disiplinler Arası Çalışmalar Fakültesinde, İskoç Edebiyatı ve Etnolojisi Bölümünde öğretim üyesidir. İskoç edebiyatı ve halk bilimi özellikle İskoç türkü ve öyküleri üzerine bir çok yayını vardır. Yayımlanmış kitapları şu çalışmaları içerir: “James Hogg: Doğanın Yapımında bir Bard”, “Robert Burns’un Kaledonia’nin Neşeli Musları” ve “Smeddum: Lewis Grassic Gibbon Antolojisi” ve ilave olarak Thomas A. McKean ile hazırladığı bir yoğunçalar: “Kuzey Halkları: Kuzey Doğu İskoçya’da Yaşam Gelenekleri”. Günümüzde, James Hogg’un “The Brownie and Bodsbeck” adlı ondokuzuncu yüzyıl romanını yayına hazırlıyor ve İskoçya ve Avrupa’da hac geleneğinin canlanmasının araştırılması üzerine bir proje yürütüyor.

Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN

1960 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bursa ve Almanya’da sürdürdü. 1985 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni bitirdi. 1987’de İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini, 1994 yılında da “Yazın Eğitiminde Çocuk ve Gençlik Yazını” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2000 yılında Türkçe Eğitimi bilim dalında Doçent unvanı aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne atandı, 2008 yılında profesörlüğe yükseltildi ve halen aynı bölümdeki görevini sürdürmekte. Çalışmaları daha çok kuram ve uygulama boyutuyla edebiyat öğretimi, çocuk edebiyatı gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Prof. Dr. Haluk ERDEM

Bursa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da, yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesi Üyeliği görevinde bulundu. Akademik ve bilimsel çalışmalarını 1995-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde sürdürdü. Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Hans-Heino EVERS

Çalışmalarını çocuk yazını üzerinde yoğunlaştırmış Alman Yazını Profesörü. Frankfurt/Main Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde Çocuk yazını Araştırma Merkezi Direktörü. Ewers Köln, Bonn ve Frankfurt/Main üniversitelerinde Alman Yazını, Felsefe, Dil ve Siyaset Bilimi okudu. 1976 yılında Frankfurt’ta Alman yazının alanında doktor derecesi aldı. 1978’den sonra Köln Üniversitesinde (Eğitim Bölümünde) yardımcı doçent olarak çalıştı. 1984 yılından sonra Bonn Üniversitesinde çalıştı. 1986 yılında ünvan tezi çalışmasını sundu. Konusu: “Kindheit als poetische Daseinsform. Studien zur Entstehung der romantischen Kindheitsutopie im 18. Jahrhundert. Herder, Jean Paul, Novalis und Tieck” (Şiirsel bir varlık biçimi olarak çocukluk. Çocukluğun 18. yüzyılda romantik bir ütopya olarak ortaya çıkışı üstüne inceleme. Herder, Jean Paul, Novalis ve Tieck) . 1989’dan bu yana Prof. Ewers, Frankfurt/Main Johann Wolfgang Goethe Üniversite’sinde çocuk yazının ağırlıklı olmak üzere Alman Yazını profesörüdür. “Institut für Jugendbuchforschung” (Çocuk Yazını Araştırmaları Merkezi) direktörüdür. 1995’den bu yanan yayınlanan “Çocuk yazını Araştırmaları Yıllığı” yayınının kurucusu ve eş editörüdür. Çocuk yazını kuramı, tarihi ve çağdaş çocuk yazını alanındaki çok sayıda incelemenin yazarıdır. 2000 yılında “Literatür für Kinder –und Jugendliche” (Çocuk ve İlk Gençlik Yazını) başlığıyla, çocuk yazını araştırmalarına giriş konulu bir yayın yaptı.

Prof. Dr. Metin KARADAĞ

1974 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1975-1984 yılları arasında Atatürk Üniversitesinin çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı. KÖZ Folklor Dergisi’ni çıkardı. Geleneksel Âşıklar Şenliği’ni beş yıl sürdürdü. 1984 yılında Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu’nun danışmanlığında “Erzurum ve Çevresinden Derlenen Halk Hikâyeleri Üzerinde Araştırmalar” konulu doktora çalışmasını bitirdi. 1984-1986 yıllarında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak çalıştı. Eğitim Yüksekokulu Müdürlüğü yaptı. 1986 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 1988-1990 yılları arasında Madrid Autonoma Üniversitesinde iki yıl Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. 1992 yılında doçent unvanını aldı. 1992-1998 yılları arasında Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı yaptı. 1998’de profesörlüğe yükselerek Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine atandı. 2003 yılına kadar Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı yaptı. 2003-2004 eğitim yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kurucu dekanlığı için iki yıllığına KKTC’de görevlendirildi. 2005 Ekim ayında Türkiye’de emekliye ayrıldı. Halen UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Cahit KAVCAR

Prof. Dr. Cahit KAVCAR, 1943 yılında Fethiye’nin Kızılbel Köyü’nde doğdu. İlkokuldan sonra 1955’te Aydın Ortaklar İlköğretmen Okulu’na girdi. 1960’da Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’na seçildi. 1965’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Kars Alparslan Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı.  Lisansüstü eğitimini 1969-1973 yılları arasında Ankara Üniversitesinde yaptı. Eğitim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi, dekan yardımcısı, dekan olarak çeşitli görevlerde bulundu. Ankara Üniversitesindeki doktora derslerini de yürüterek dört yıl Malatya İnönü Üniversitesinde öğretim üyesi, bölüm başkanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı (1987-1991); bir yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak hizmet verdi (1991-1992). Dil ve edebiyat eğitimi, Türkçe öğretimi, yeni Türk edebiyatı, kültür ve sanat, öğretmen yetiştirme konularında çalışma ve araştırmalar, yayınlar yaptı. Bir bölümü kendi yazdığı, bir bölümü ortaklaşa, bir bölümü derleme, bir bölümü sözlük olmak üzere toplam 20 kitap, 110 makale yazdı; yurtiçi ve yurtdışında 98 bilimsel toplantıya katıldı, bildiriler sundu. Eğitim Bilimleri Fakültesinde lisans, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, öğretmenlik sertifikası dersleri verdi. Bu arada 32 yüksek lisans tezi, 27 doktora tezi yönetti.

Prof. Dr. Eunkyung OH

1968 yılında Güney Korede doğdu.
Hankuk Yabancı Bilimler ve Araştırmalar Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nü bitirdi. 1992-1999 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet burslu öğrencisi olarak Ankara Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 1995-1999 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1994-1997 yıllarında Kore MBC televizyonu ve radyosu Türkiye muhabiri olarak görev yaptı. 2000-2001 yılında Kore Akademisi’nde post-doktora yaptı. 2010-2012 yılları arasında Özbekistan Nizami Pedagoji Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak çalıştı.
2015 yılında Özbekistan Alisher Navoi Devlet Akademisi’nde fan doktorasını(Doctor of Science, professorship) tamamladı Halen Kore Dongduk Kadınlar Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Aynı zamanda UNESCO somut olmayan kütür merkezi ve Kore Araştırma Vakfının danışmanlığını yapmaktadır.

Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Ali Osman ÖZTÜRK, 05.01.1960 Ordu doğumlu olup 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Lisans, 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Lisansüstü eğitimini tamamladı. Doktora çalışmalarını tamamlamak üzere iki yıl Alman Halk Türküsü Arşivi’nde araştırmalarda bulundu. Bu kapsamda arşiv tarafından desteklenen “Türk Halk Türküsü Arşivi” (Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: FEF 92/101, Konya 1993) projesini çalıştı. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent kadrosuna atandı. 1992-1998 arası Selçuk Üniversitesi Halk Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Uluslararası halkbilim dergisi DEMOS’un Türkiye temsilciliğini üstlendi ve bu dergide Türk folkloru ve kültürü üzerine yayınlanmış 40 civarında eser tanıtımı yaptı. 2002 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda Profesör oldu. Burada Bölüm Başkanı, Rektör Danışmanı, Rektör Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü, Araştırma Merkezi Müdürü olarak Üniversitenin üst yönetiminde görev aldı. Ağustos 2011’de Konya’ya Selçuk Üniversitesi’ne döndü; halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda profesör olarak çalışmakta ve GERDER ([Türkiye] Germanistler Derneği) başkanlığını yürütmektedir. 2002 yılı Folklor Araştırmaları Kurumu “Türk Folkloruna Hizmet Ödülü” sahibidir. Konya türkü folkloru üzerine yayınları olup, yayınlanmış türküleri arşivleme çalışmasında bulunmuştur.

Prof. Dr. Sedat SEVER

Prof. Dr. Sedat SEVER, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı) Bölümünde yüksek lisansını, 1993 yılında da yine aynı anabilim dalında doktorasını bitirdi. “Türkçe Öğretiminde Uygulanan Tam Öğrenme Kuramı İlkelerinin Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerindeki Erişiye Etkisi” adlı doktora tezi, ülkemizde Türkçe öğretimi alanında gerçekleştirilmiş ilk deneysel çalışmalardandır. Çocuk ve gençlik edebiyatının bilimsel bir çalışma alanı olarak yapılanmasına dönük kuramsal çalışmalarıyla bilinen Sever; Ankara Üniversitesinde, “1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu” (2000), “2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu” (2006) ve “3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu”nun (2011) gerçekleştirilmesine ve üniversiteler için ülkemizde bir ilk olan “Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Çocuk Kütüphanesi”nin kurulmasına (2000) öncülük etti. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Dekan Yardımcılığı (1997), Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı (2003), Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı (2005) yaptı.  Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümünün kurucu başkanı olan (2007) ve halen bölüm başkanlığını sürdüren Sever, ülkemizde bir üniversite yapılanması bağlamında ilk olan, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin de kurucu müdürüdür (2009). Dil ve edebiyat öğretimi, çocuk edebiyatı konularında bazıları ortak ve yayıma hazırladığı olmak üzere on dört kitabı ve elliyi aşkın makalesi bulunan; anılan konularda çeşitli radyo ve televizyon programlarının danışmanlığını ve yürütücülüğünü yapan Sever; Türkçe öğretiminin niteliğine, çocuk ve gençlik edebiyatının kurumsallaşmasına katkı sağlayacak çeşitli projelerin de sorumluluğunu üstlendi.

Prof. Dr. Bahaban MUHAMMED ŞERİF

Prof. Dr. Babahan Muhammed Şerif 1949 Yılında Özbekistan’ın Harezm ilinde doğdu. 1971 yılında Taşkent Universitesini, 1989 yılında Taşkent Yönetim ve Politikoloji Enstitütini bitirdi. Özbekistan ve Avrasya Yazarlar birliği üyesidir. Çeşitli dergi ve gazetelerin muhabirliğini ve genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Türkçe-Özbekçe sözlük hazırlamıştır. On adet şiir ve deneme kitapları vardır. Türkçeden yirmiden fazla Türk yazarın, özellikle Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin Yunus Emre, Karacaoğlan, N.F.Kısakürek, Yavuz Bahadıroğlu, İsmail Bozkurt, Yahya Akengin’in eserlerini, Azerbaycançadan dört eseri, Rusçadan altı eseri Özbekçeye çevirmiştir. Çolpan, Aybek, Aman Metcan, Hasiyet Rustamova, Alişir Derviş gibi bir çok Özbek şairin şiirlerini Özbekçeden Türkçeye çevirmiştir. B. Muhammed Şerif uluslarası Kaşkarlı Mahmud, Karacaoğlan ve Türk Dünyasına Hizmet ödüllerinin sahibidir.

Prof. Dr. Aysit TANSEL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde Profesör olarak görev yapan Aysit Tansel,  Adana Kız Lisesini birincilikle bitirmiş, Lisans derecesini yüksek onur öğrencisi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesinden almış, master eğitimini Minnesota Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise New York State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Aysit Tansel, doktora sonrası araştırmaları için Yale Üniversitesi’nde ve Cornell Üniversitesinde bulunmuştur. Eğitim ekonomisi ve çalışma ekonomisi ilgi alanlarıdır. Diğer ilgi alanları edebiyat, şiir, halkbilimi ve çeviri yapmaktır. Bu alanlarda çeşitli makaleleri ve özellikle Oğuz Tansel’den şiir çevirileri yayınlanmıştır.

s14

Doç. Dr. Nevin AKKAYA

Manisa Alaşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alaşehir’de tamamladı. 1984 yılında Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Uludağ ve Balıkesir Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde öğretmen olarak çalıştı. 1997 yılında Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2001 yılında Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümde göreve başladı ve hâlen bu kurumda görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Tudora ARNAUT

1970 yılında Odesa, Ukrayna’da doğdu. Bakü’de Kirov Azerbaycan Devlet Üniversitesinden diploma, Ankara’da Gazi Üniversitesinden yüksek lisans ve 2000 yılında Azerbaycan Devlet Bilimler Akademisi Nizami Edebiyat Enstitüsünden doktorasını aldı. Edebiyat yanında ayrıca Hukuk eğitimi de gördü. Moldova’da Komrat Devlet Üniversitesi (1996-2000), KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi (2003-2004) ve Ukrayna’da Taras Şevçenko-Kiev Milli Üniversitesin’de (2003-2004) Öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Gagauz Halk Edebiyatı, Türk Toplulukları Edebiyatı konularında dersler verdi. Bir çok makalesi ve kitabı vardır. Gagauz Yazarlar Birliği ve Ukrayna Gagauzlar Birliğinin kurucu üyesidir. Rusça, Ukraynaca, Türkçe, Azerice ve Gagauz Türkçesi bilmektedir. Özel sektörde çevirmen olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Canan ASLAN

Doç. Dr. Canan ASLAN, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yüksek lisansını, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı) Bölümünde doktorasını bitirdi. 2008 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında da doçent unvanını aldı. 2008 yılından bugüne değin Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi’nde Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı başkanlığını sürdürmektedir. Dil ve edebiyat öğretimi ile çocuk ve gençlik edebiyatı çalışma konuları arasındadır. Dil ve edebiyat öğretimi, çocuk ve gençlik edebiyatı, dil ve edebiyat ders kitapları, Türkçe ve edebiyat öğretmenleri, dil ve edebiyat eğitimi ile yazınsal çocuk ve gençlik kitaplarında çocuk ve insan hakları, lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, edebiyat öğretiminde çeşitli sanatsal uyaranlar, edebiyatta cinsiyet rolleri ve kadın imgesi, edebiyat ve üst düzey düşünme becerileri, duyarlı konular ve çocuk edebiyatı, duyarlık eğitiminde edebiyatın yeri ile ilgili kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası bildirileri ve makaleleri bulunan Aslan, yine dil öğretimi, yabancılara dil öğretimi, edebiyatta insan hakları, çocuk ve gençlik edebiyatı ve barış eğitimi gibi konularda da çeşitli projelerde araştırmacı ve yürütücü sorumluluğunu üstlenmiştir. Halen Eğitimin Kültürel Temelleri Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında doçent olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Bayram BAŞ

Yalova’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa / Orhangazi’de yaptı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimini; Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. Kütahya’da öğretmen olarak çalıştı. 2000-2002 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yaptı. 2002-2006 yılları arasında 35. madde ile görevlendirildiği Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2007-2012 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptı. 2012 yılında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak çalıştı. 2012 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak geçiş yaptı. 2013 yılında Türkçe Eğitimi alanında “Doçent” unvanını aldı. Aynı yıl İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne Doç. Dr. olarak atandı. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne Doç. Dr. olarak göreve başladı. Hâlen aynı görevini sürdürmektedir.

Doç. Dr. Iryna DRYGA

1975 Ukrayna doğumlu, Matematik lisesinden sonra 1992-1997’de Milli Kyiv Taras Şevçenko Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları, Türk Dilleri ve Edebiyatları olmak üzere iki bölümünden mezun oldu. 1997-2000’de Ukrayna Milli Bilimler Akademisi A.Krımskı Doğubilim Araştırma Enstitüsü doktora programını başarıyla tamamlayıp 2001’de Kyiv Taras Şevçenko Üniversitesi Türkoloji Bölümünde orijinal alan tespitlerine dayanan ‘Türkçenin Rumeli Ağızları’ konulu doktora tezini başarıyla savundu. Ukrayna Milli Bilimler Akademisindeki araştırma projelerine devam ederek ayni zamanda 1998-2009 arasında 3 özel üniversitede öğretim görevlisi, öğretim üyesi, bölüm başkanı olarak çalıştı. 2006’dan bu yana Ukrayna Bilimler Akademisi A. Krımskı Araştırma Enstitüsünde Türkoloji Proje Başkanlığı, ayrıca anlaşmalı olarak Taras Şevçenko Milli Üniversitesi Filoloji Enstitüsü Devlet Mezuniyet Komisyon Başkanlığını yapmaktadır. ‘Pontika: Türkoloji makaleleri’ kitabı (Kyiv, 2009. – 480 sayfa), ayrıca 90 aşkın uluslararası ve ulusal hakemli dergide yazısı basılmıştır. ‘Türkçenin Rumeli ağızları’ monoğrafisi, 2013’te basından çıkmıştır. 2008-2014’te tehlikedeki Türk dillerinin alan tespitleri ve dokümantasyonu, revitalizasyonuna yönelik tedbir ve uygulamalı etkinliklerine katılmış ve kendisi de organize etmiştir. Kırım’ın Rusya tarafından işgal etmesi üzerine Uluslararası ‘Vidrodjennia’ Vakfından kazandığı burs ile 1. Uluslararası ‘Ukraynada Tehlikedeki Türk Dilleri’ Semp. ve akabininde Tehlikedeki Türk Dilleri Destekçileri Milli Ağını kurdu. Kırım Tatar halkına destek için 3 ilmi proje başlatmış ve devam etmektedir. Evli, 2 çocuk sahibidir.

Doç. Dr. Elmira MEMMEDOVA-KEKEÇ

03 Haziran 1978 tarihinde Ermenistan SSC Sisyan ilinin Destegerd kasabasında doğdum. 1985 yılında kasabada okula başladım. 1988 yılında ailemle birlikte Ermenistan’dan mülteci olarak Bakü şehrine yerleştim. Bakü`de 96 saylı ortaokulda eğitimimi devam ettirerek 1995 yılında mezun oldum. 1995 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi`nde yüksek eğitime başladım, 1999 yılında lisans ve 2001 yılında yüksek lisans programından mezun oldum. 2001-2004`lü yıllarda Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Ziya Bünyadov adına Şarkiyat Enstitüsü’nde doktora programına başladım. 2007 yılında “Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinin Oluşumunda Osman Türkay`ın Rolü” başlıklı tezimi savundum.
2001-2014`lü yıllarda Şarkiyat Enstitüsü Türk Filolojisi Bölümünde çalıştım. 2014 yılında Doçentlik diplomamı aldım. 2014 yılından Folklor Enstitüsü`nde çalışıyorum.
Ayrıca 2008-2009 öğretim yılında Azerbaycan Diller Üniversitesi’nde Yabancı Öğrenciler İçin Hazırlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştım. 2011-2013 yıllarında Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi`nde çalıştım, 2013 yılından Hazar Üniversitesinde öğretim üyesiyim.
2015 yılı Eylül ayından Bakü Avrasya Üniversitesi Türk ve Yabancı Ülke Filolojisi Bölüm Başkanlığını yürütmekteyim.
“Osman Türkay`ın Poetik İrsi” başlıklı monografinin, ondan fazla çeviri kitabının ve 90`nın üzerine bilimsel makalenin yazarıyım.
TC vatandaşı ile evliyim. Bir kızım var.

Doç. Dr. Esra LÜLE MERT

2003 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2005’te yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi’nde “Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi”  Doktora Programı’nda doktora eğitimine başladı ve 2009 yılında doktora eğitimini Prof. Dr. Cahit KAVCAR’ın danışmanlığında hazırladığı doktora teziyle tamamladı. 2015 yılında “Türkçe Eğitimi” alanında doçent unvanını almaya hak kazandı. Lüle Mert, İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Meral OZAN

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalında çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Meral OZAN lisans (1993) ve yüksek lisansını (1999) Hacettepe Üniversitesi, Doktorasını (2007) Ludwig-Maximillians-Universitesi Münih’te Germanistik alanında yapmıştır. Türk ve Alman Halk Masalları üzerine karşılaştırmalı olarak hazırladığı doktora tezini magna cum laude (pekiyi) derecesiyle tamamlayan OZAN aynı üniversiteden “Doktor der Philosophie” unvanını almıştır. Doçentliğini (2012) Halkbilimi alanından alan OZAN’ın uzmanlık alanı Naratoloji, Mitoloji ve Hermeneutik’ir. Ağırlıklı Halk Anlatıları üzerinde çalışmalar yürüten OZAN masal, destan ve türkülerde kültürel değerlerin ve halk inançlarının izlerini araştırmakta, SOKÜM (Somut Olmayan Kültürel Miras) çalışmaları kapsamında yaşayan geleneklere, örf ve adetlere yansıyan mitsel değerler üzerinde mitolojik incelemeler gerçekleştirmektedir. 2008 yılından bu yana AİBÜ’de görev yapan Ozan araştırmalarını Kültür, Edebiyat ve Halk Bilimi ekseninde ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırmalı olarak sürdürmektedir. Ozan ayrıca 2008-2012 yılları arasında Münih Üniversitesi Germanistik bölümünde misafir öğretim üyesi olarak Mitoloji, Hermeneutik ve Halk Anlatıları üzerine dersler vermiştir.

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR

13 Temmuz 1974 tarihinde Larnaka doğdu. İlkokulu Dikmen ve Şehit Ertuğrul’da okudu. Ortaokul ve liseyi eğitimi 20 Temmuz Lisesi’nde tamamladı. Macaristan’ın Pecs üniversitesinde başladığı lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Girne Amerikan Üniversitesi’nde aynı alanda Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, danışmanlığında “Kıbrıs Türk Halkbiliminde Bulunan Türkü- Destan ve Manilerde Maddi Öğeler” adlı teziyle yüksek lisansını bitirdi. Doktorasını ise Prof. Dr. İsmail Parlatır, danışmanlığında “Kıbrıs Türküleri” adlı teziyle tamamladı. 2012 yılında Yardımcı Doçent, 2015 yılında ise Doçent oldu.
2000–2003 yıllarında Girne Amerikan Koleji’nde çalıştı. 2003 yılında itibaren Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyatı Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi ,Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanıdır. Halkın Sesi Gazetesi Kültür-Sanat sayfası sorumlusudur. Bugüne kadar tek ve ortak olmak üzere Türkçe-İngilizce-Almanca ve Rumca dillerinde yayımlanmış 21 kitabı bulunmaktadır.

Doç. Dr. Yılmaz SAĞLAM

Aksaray’da doğdu. Lisans derecesini Selçuk Üniversitesi Kimya Eğitimi Bölümü’nden aldıktan sonra fen bilgisi öğretmeni olarak bir süre köy okullarında çalıştı. Ardından ABD Missouri Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesi ve Purdue Üniversitesi’nde fen bilgisi eğitimi alanında doktora derecesi aldı. Halen Gaziantep Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Güncel çalışma alanları arasında sosyokültürel diyalektik yöntem, öğrenme ve çocuklarda kavram yanılgıları gibi konular yer almaktadır.

Doç. Dr. Grazyna ZAJAC

Jagiellon Üniversitesi (Uniwersytet Jagiellonski) Türkoloji Bölümü (1983) mezunu. 1983’ten bu yana aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1995’te “Orhan Kemal’in Hayatı ve Eserleri” adlı doktora tezini savunarak, doktor oldu. “II. Abdülhamit Dönemi Türk Yazarlarının Hatıra Kitapları” konusu üzerine tez yazarak 2009’de doçent oldu. Bilim çalışmalarının temelini “XIX. ve XX. Asır Türk Edebiyatı” oluşturmakla birlikte, “Tarihte Polonya-Türk Kültürel İlişkileri”, “Polonyalı gezginlerin Türkiye konulu gezi anıları” ve “Kıbrıs Türk Edebiyatı” üzerine de çeşitli sempozyumlarda sunulmuş bildirilerle kimi dergilerde yer almış Türkçe, İngilizce ve Leh dilinde altmışa yakın makaleleri vardır. Bazı makaleleri Azeri Türkçesine çevrildi. Türk Edebiyatına dair Leh dilinde üç kitap yayınladı. Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesi’nden Lehçe’ye, Lehçe’den de Türkçe’ye öykü, şiir ve makale çevirileri bulunmaktadır. Bildiği yabancı diller: Türkçe, İngilizce, Rusça.

Yrd. Doç. Dr. Aziz AYVA

1975 yılında, Konya iline bağlı Çumra ilçesinde doğdu. Güneysınır’a bağlı olan Mehmet Ali Köyü İlkokulu’nu (1987), Çumra Cumhuriyet Lisesi Orta Kısmı’nı (1990)  ve Çumra Endüstri Meslek Lisesi’ni (1993) bitirdi. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden, “Mut İlçesi (Diştaş) Sarıkeçili Yörükleri Halk Edebiyatı ve Folklor Örnekleri” adlı bitirme teziyle diploma aldı (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak Edirne’ye tayin oldu (1998). Havsa Melahat Kilimci Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak 3 ay öğretmenlik yaptı. Aynı yıl, Selçuk Üniversitesi’nde açılan Araştırma Görevliliği sınavına müracaat etti ve kazandı. Bu arada, 1998 yılında girdiği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana  Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı yüksek lisans programından “Anadolu Göl Efsaneleri (İnceleme – Metin)” adlı teziyle 2001 yılında mezun oldu ve bilim uzmanı unvanını aldı. 2001-2002 öğretim yılında, aynı enstitü ve bilim dalında doktora programına başladı. “Konya Âşıklık Geleneği ve Âşık Ataroğlu / Hayatı-Sanatı-Şiirleri-Şiirlerinin Tahlili” adlı teziyle 2005 yılında doktor unvanını aldı. 2012 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı ve hâlen aynı bölümde görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

1980 yılında Osmaniye’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Osmaniye ve Adana’daki çeşitli okullarda tamamladı. 2002’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede, önce Eğitim Bilimleri alanında tezsiz, ardından da Türk Halk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yaptı. Gazi Üniversitesinde Türk Halk Edebiyatı alanında 2007’de başladığı doktora programını 2012’de tamamladı. Kültür ve edebiyat bilimi çerçevesindeki çalışmalarıyla çeşitli bilimsel dergilerde ve uluslararası sempozyumlarda yer aldı. 2009-2013 arasında Gazi Üniversitesi TÖMER’de Türk Dili Okutmanı olarak çalıştı. 2013 yılında Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. Hâlen buradaki görevine devam etmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Kevser KOÇ

İstanbul’da doğdu. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden aldıktan sonra farklı okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak görev aldı. Ardından ABD Indiana Üniversitesi’nde Okul Öncesi Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Dört yıl kadar Hacettepe Üniversitesi’nde görev yaptı. Halen Gaziantep Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Güncel çalışma alanları arasında çocuk edebiyatı, etik, ve Montessori eğitimi uygulamaları gibi konular yer almaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER

24.07.1947’de Iğdır’da doğdu. İlk ve ortaokulu Iğdır’da, liseyi Kars Alparslan Lisesi’nde okudu. Yükseköğrenimini Atatürk Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirerek tamamladı (l970). Öğretmen Okulları, Eğitim Enstitüsü ve Liselerde edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans (1985) ve Doktorasını (1988) yaptı. Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra, öğretim üyesi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’ne geçti (1989). Halen bu Fakültede Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Edebiyat araştırma ve incelemeleri yapan TUNCER, Yeni Türk Edebiyatı alanında “Türk Yurdu, Türk Edebiyatı, Millî Eğitim, Millî Kültür, Dolunay, Doğuş, Erguvan, Nilüfer, Töre, Turnalar, Folklor / Edebiyat, Hece, Bize Göre, Mâî, Esinti ” vb. dergilerde öykü, deneme, eleştiri ve makaleler yazdı. Yurt içinde ve yurt dışında katıldığı bilimsel nitelikli sempozyum, seminer ve kongrelerde bildiriler sundu; konferanslar verdi.

Dr. Kemal ATEŞ

Kırşehir’in Kaman ilçesinin Savcılı Büyükoba beldesine bağlı Ebeyit köyünde doğdu. Ankara Atatürk Lisesi’nin ardından 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü’nden mezun olan Ateş, mezun olduğu okulda “Türk Romanında Yöre Diline Yöneliş” konulu tezini hazırlayıp yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmasını ise, Ankara Üniversitesi Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim dalında tamamlayan yazarın, Varlık Dergisi, Türk Dili dergisi, Yansıma, Hürriyet Gösteri, E, Virgül, Öğretmen Dünyası gibi dergilerde, Milliyet, Cumhuriyet ve Aydınlık gazetelerinde yazıları yayımlandı. Gecekonduları anlatan roman ve öyküleri de basılmıştır.

Dr. Sylwia FİLİPOWSKA

1982’de Gorlice’de doğan Sylwia Filipowska, 2001 yılında üniversite eğitimine Krakov Jagiellon Üniversitesi’nde başladı. 2006 Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009 ise Türkoloji Bölümü mezunudur. 2009’dan itibaren Jagiellon Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Mart 2016’da „Obraz dziewiętnastowiecznego Stambułu w polskiej i tureckiej literaturze wspomnieniowej” [Polonya ve Türk Hatıra Edebiyatında 19. uncu Yüzyıl İstanbul’u] adlı doktora tezini savunmuştur. Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce bilmektedir.

Dr. Olcay SALTIK

Malatya’da doğdu. İlköğrenimini Ankara’da ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. 1997 yılında Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığında Türkçe öğretmeni olarak göreve başladı. 2001 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Doktora Programı’nda doktora eğitimine başladı ve 2016 yılında doktora eğitimini başarıyla tamamladı. 2004 yılından beri Anadolu üniversitesinde Türkçe okutmanı olarak görev yapmaktadır.

Adnan BİNYAZAR

Adnan Binyazar, Elazığ Ağın’dan Diyarbakır’a göç eden bir ailenin çocuğu olarak 17 Mart 1934 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. Küçük yaştayken babası annesini terk etti. Genç yaşta yalnız kalan annesi ile birlikte anneannesi ve dedesiyle yaşadı. İlkokula 14 yaşında Ağın’da başladı. İlkokulun ardından Dicle Köy Enstitüsü’nü ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. Enstitüden mezun oluktan sonra Çorum ve Maraş İlköğretmen okullarında öğretmenlik yaptı. Emin Özdemir’den aldığı çağrıyla geldiği Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü’nde, Şentepe Lisesi’nde, Devlet Konservatuvarı’nda, İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda öğretmeyi sürdürdü,  Maraş’ta öğretmenlik yaptığı yıllarda kültür, yazın, dil, eğitim sorunlarını ele aldığı deneme, inceleme, değerlendirmeleri çeşitli dergilerde yayınlandı. Ankara döneminde de halk anlatılarına, halk edebiyatı ve diline ilgisini kitaplarıyla yansıttı.  Türk Tarih Kurumu’nda, Kültür Bakanlığı’nda, Türk Dil Kurumu’nda görev yaptı.  1978’de Ecevit Hükümetinin Kültür Bakanlığını yapan Ahmet Taner Kışlalı’nın çağrısıyla Kültür Bakanlığı Tanıtma ve Yayınlar Dairesinin başkanlığını üstlendi;  bu görevi sırasında Ulusal Kültür ve Çeviri dergilerinin sorumlu yönetmenliğini yaptı. Türk Dil Kurumu yayın kolu başkanlığına seçildi; Türk Dili dergisini yönetti. 1981’de Berlin Eğitim Senatosu’nun çağrısıyla Berlin’e giden Binyazar, İncila Özhan’la birlikte altı ciltlik Türkçe-Dil ve Okuma Kitabı’nı yazdı. Bu çalışmaya yönelik bir Öğretmen Kılavuzu hazırladı. Almanya’daki liselerde okutulan Türkçe müfredatı hazırlayan kurullara başkanlık yaptı. İsveç ve İsviçre’de öğretmen yetiştirme, Hollanda’da kitap yazma projelerinde görev aldı. Alman okullarında Türkçenin ikinci yabancı dil olarak okutulması üzerine, bu derslerin çerçeve planına uygun Türkçe 1, 2 kitaplarını yazdı. 1999’da Berlin Senatosu’ndan emekliye ayrılarak Türkiye’ye döndü. Öğretmenliğini yazarlığı ile birleştirdiği 1961-1966 arasında çeşitli dergilerde öyküleri yayınlanan Binyazar, daha sonra eleştiri, deneme, roman, inceleme, araştırma türünde toplumun kültürel değerlerini öne çıkartan birçok kitap yazdı. Toplumların ulusal kültürlerini yaşatması ve geliştirmesinin gerekliliğine inandı ve Türk edebiyatının halk anlatılarının estetiği ile beslenmedikçe okuyucuya yabancı kalacağını savundu. Halk anlatılarını ve halk edebiyatını günümüze taşımak amacıyla birçok masal ve öyküyü yeniden kaleme aldı.

Emin ÖZDEMİR

Emin Özdemir, 1931 yılında Kemaliye’de doğdu. Pamukpınar Köy Enstitüsü’nden sonra Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1953). Amerika’da Colombia ve İndiana Üniversitelerinde ‘metin hazırlama ve anlatım teknikleri’ konusunda eğitim gördü. Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Temel Türkçe Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksekokulu, bugünkü adıyla İletişim Fakültesi öğretim görevliliğine geçti. Bu görevinden emekliye ayrıldı (1996). Emekliye ayrıldıktan sonra Türk Dil Kurumu’nun çalışmalarına etkin bir biçimde katıldı.

Mustafa Ruhi ŞİRİN

1955 yılında Trabzon’da doğdu. Çocukluğunu doğduğu bir dağ köyünde ve Karadeniz’in kıyısında geçirdi. Yedi yaşındayken vefat eden ve hiç unutamadığı babasının çıkıp geleceği günü beklemekten yorulmadı. Uzak denizlere kaptan olma hayaliyle büyüdü. Radyo ve televizyon programcılığı alanında yüksek öğrenim gördü. 1977’de göreve başladığı TRT’den 35 yıl sonra 2011’de emekliye ayrıldı. Fakat o, hâlâ uzatmalı ( ebedî ) bir çocuk. 1977’de ilk çocuğunun doğduğu günden bu yana çocuk edebiyatı ve çocuk haklarıyla ilgilenmeye başladı. 1990’da Çocuk Vakfı’nı kurdu. Çocuk ve yetişkinlerin katılımıyla kurultay ve kongrelerin gerçekleşmesine öncülük etti. Felsefesini, “Bir çocuk’ta bütün çocukları düşünmek” cümlesiyle ifade ediyor. İlk şiirini on üç yaşındayken yazdı: Uyuyor karlı dağ/ Yağ elsiz yağmur/ Yağ… Bu şiiri yazdığı yıldan bu yana günlük tutuyor. Ancak, 1968-1973 yılları arasında tuttuğu günlükler çatı arasındaki sandıktan kayboldu. Hâlâ, çocukken  hayal arkadaşı olan Naz’ın günlükleri geri getireceğini umut ediyor ve merak içinde bekliyor. Türkiye’de hem çocuk hakları savunucusu hem de çocuk yazarı olarak tanınıyor. Yayımlanmış çocuk kitapları: Masal Mektuplar (mektup, 1983), Gökyüzü Çiçekleri (şiir, 1983), Bir Şemsiyem Olsa Kuşlardan (şiir, 2004), Okula Giden Kedi ( şiir, 2012 ), Dünyanın En Güzel Yeri ( şiir, 2012 ), Harflerin Kardeşliği ( şiir, 2012 ),  Kar Altında Bir Kelebek (şiirli masal, 1986), Guguklu Saatin Kumrusu (sanat masalı, 1989), Her Çocuğun Bir Yıldızı Var (hikâye, 1993), Mavi Rüyalar Gören Çocuk (masal, 2003), Geceleri Mızıka Çalan Kedi (hikâye, 2004), Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun (deneme, 2004), Dünyaya Gülen Adam (şiirli Nasrettin Hoca fıkraları, 2004). Yetişkinlere yönelik kitapları: Çocuk Yüzlü Yazılar (deneme, 1996), Rüya Saati (şiir, 1997), Dünya Bir Lunapark ( şiir, 2012 ), Elsiz Eldiven (şiir, 2016), Yıldız Sayan Ağaç (toplu şiirler,2002), Televizyon, Çocuk ve Aile (araştırma, 1998), Çocukluğun Kozası (araştırma, 1998), Gösteri Çağı Çocukları (araştırma, 1999), Masal Atlası (araştırma, 1998), Kuşatılmış Çocukluğun Öyküsü (araştırma, 1999), Hayat Gibi (günlük, 2001), Dersimiz Çocuk (çocuk üzerine düşünce yazıları, 2006), Çocuk Hep Çocuk (çocuk üzerine görüşler, 2006), Çocuk Edebiyatı Kültürü ( araştırma, 2007 ) Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış ( eleştiri,  2007 ), Çocuğa Adanmış Konuşmalar I-II (2015). Şiir, hikâye ve masalları Arapça, Almanca, Farsça, İngilizce, Macarca, Makedonca, Rusça, Rumence, Sırpça-Boşnakça, Özbekçe ve Urducaya çevrildi; Kiril alfabesine aktarıldı. Yazarın çocuk edebiyatı yönü ile ilgili olarak 2002, 2008, 2010, 2011  ve 2014 yıllarında Türkiye’de beş yüksek lisans, 2010 yılında Mısır’da doçentlik, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde çocuk edebiyatı eserlerinin eğitim değeri üzerine doktora tezleri ( 2012 ) yapıldı. Masal Mektuplar kitabı 1982 yılında  Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın çocuk kitabı seçildi; Kuş Ağacı  adlı resimli masal kitabı ( resimleyen, Nazan Erkmen ) UNESCO Asya Kültür Merkezi Resimli Çocuk Kitapları Ödülü  ( 1993 ) kazandı. Çocuk hakları alanındaki çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası 23 Nisan Şenliği’nde Hayat Boyu Onur Ödülü’ne ( 2012 ) layık görüldü. Çocuk edebiyatı ve çocuk haklarının gelişimine katkısı nedeniyle Kırklareli Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora ünvanı verildi ( Mayıs, 2012 ) ve 7. İstanbul Edebiyat Mevsimi Festivali Çocuk Edebiyatı Büyük Ödülü ile ödüllendirildi (2015).

Öğr. Gör. Yücel ÜNLÜ AYDIN

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu.  2005- 2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Rize Üniversitesitesi’nde 2007-2009 yııları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Hâlen Gazi Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam etmekte Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü’nde  okutmanlık görevini sürdürmektedir.

Öğr. Gör. Sibel YILMAZ

1986 yılında Bulgaristan’da doğdu. Lise eğitimini Ankara Aydınlıkevler Lisesi’nde tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. 2008- 2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı ve “Osman Şahin’in Hikâyeleri (Yapı-Tema-Anlatım)” başlıklı tezi hazırladı. 2010 yılından beri aynı üniversitede doktora çalışmalarını sürdürmekte ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü’nde okutman olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarının yanında Varlık, Sözcükler, Dünyanın Öyküsü, İzafi, Kurgan, Ayraç ve Deliler Teknesi gibi dergilerde inceleme ve eleştiri yazıları yayımlanmıştır.

Günay GÜNER

1963 yılında, Erzincan’da doğdu Öğrenimi sırasında birçok ilde yaşadı. 1984 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde iktisat dalında yüksek lisans (master) yaptı. 1980’lerde başladığı şiir ve inceleme ağırlıklı yazın çalışmalarını sürdürüyor. Çağdaş Türk Dili, Patika, Öğretmen Dünyası, Damar, Kıyı, İzlek, Varlık, Edebiyat ve Eleştiri, Cumhuriyet, Cumhuriyet Kitap, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, Afrodisyas Sanat, Bilim ve Gelecek, Mülkiye, Folklor/Edebiyat, Turnalar, Anadolu Ekini, Agora, Kavram Karmaşa, Pencere, Şair Çalışıyor, Akademi Gökyüzü, Berfin Bahar, Şiiri Özlüyorum, Mühür, Tan Edebiyat, Radikal Kitap, Üvercinka gibi yayınlarda ürünleri yayımlandı. Şair Çalışıyor ve Akademi Gökyüzü edebiyat dergilerinin Ankara temsilciliğini yaptı. Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği, Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK), Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı (KEÇEV) ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun (TİHAK) üyesidir. Dil Derneği’nin yayın organı Çağdaş Türk Dili dergisinin yayın yönetmenidir.

Arş. Gör. Sedat KARAGÜL

İzmir’de doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini İzmir’de tamamladı. 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2009’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2010’da yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Doktora Programı’nda doktora eğitimine başladı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesi gereğince Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görevlendirildi. Hâlen bu kurumda görev yapmaktadır.

Arş. Gör. Emine AKYÜZ

Adana Ayşe Atıl Anadolu Öğretmen Lisesi’nden 2005 yılında, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nda tamamladı. Aynı alanda doktora eğitimine devam etmekte ve 2012 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Arş. Gör. İlke ALTUNTAŞ

2009’da Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden, 2012’de Çukurova Üniversitesi İlköğretim Bölümü (Türkçe) Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. 2011 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesine araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2013’te Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında doktoraya başlamıştır. 2013 yılından beri ÖYP 35. Madde’ye bağlı olarak Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Arş. Gör. Mehmet Ali BAHAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu ve aynı yıl ilk atama ile aynı ile öğretmen olarak atandı. Bu ilde Türkçe eğitimi alanında 2010 yılında tezli yüksek lisansını tamamladı ve bir dönem misafir öğretim görevlisi olarak “Türk Edebiyatında Mizah” derslerini yürüttü. ÖYP ile 2011 yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde altı aylık bir yabancı dil eğitimi aldıktan sonra aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. Hâlen bu üniversitede çalışmalarına devam etmekte olan araştırmacı, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi TÖMER, 2014-2015 eğitim öğretim yılında da Genelkurmay Başkanlığı GATA’da yabancılara Türkçe dersleri vermiştir. Araştırmacının okur odaklı okuma, alımlama estetiği ve akademik yazma ile ilgili birtakım araştırmaları bulunmaktadır.

Arş. Gör. Sevilay BULUT

1987 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini Erzincan’da tamamladı. 2009 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programına başladı ve 2011 yılında buradaki eğitimini tamamladı. 2010 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak işe başladı. 2012 yılı itibariyle Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 35.madde ile görevlendirilmiş bulunmakta ve aynı enstitüde Türkçe Eğitimi Doktora Programında eğitimine devam etmektedir.

Arş. Gör. Burcu ÇILDIR

2008 yılında Erzincan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden, 2010 yılında Erzincan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. 2011 yılında 35. Maddeye bağlı olarak Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Doktora Programında öğrenimine devam etmektedir.

Arş. Gör. Bilge Nur DOĞAN GÜLDENOĞLU

2009 yılında Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden, 2010’da Ankara Üniversitesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programından, 2013’te ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Aynı enstitüde Türkçe Eğitimi Doktora Programında öğrenimini sürdürmektedir. 2011 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Arş. Gör. Demet GÜLÇİÇEK ESEN

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden, 2009 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. 2010 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Doktora Programı’na başladı. 2012 yılından bu yana 35. Madde kapsamında Ankara Üniversitesi Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve doktora eğitimine devam etmektedir.

Arş. Gör. Özlem KANAT SOYSAL

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programından 2009’da, AÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programından ise 2012’de mezun olmuştur. AÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Doktora Programına devam etmektir. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanmıştır; anılan yıldan günümüze bu görevini sürdürmektedir.

Arş. Gör. Yonca KOÇMAR

1986 yılında Adapazarı’nda doğdu, öğrenim yaşamı burada geçti. 2008 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’ndan mezun olarak aynı yıl Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı’na başladı. 2009 yılında Sakarya Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Doktora Programı’nı kazandı. 2013 yılından beri 35. maddeye bağlı olarak Ankara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve doktora eğitimini sürdürmektedir.

Arş. Gör. Erhan ŞEN

2005’te Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden, 2009’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. 2012 yılında Celal Bayar Üniversitesine araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2012 yılından beri, 35. maddeye bağlı olarak Ankara Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta, Türkçe eğitimi alanında doktora öğrenimini sürdürmektedir.

Mesut ÖZCAN

Mesut Özcan, 1969 yılında Tunceli’de doğdu. 1990 yılından bu yana Dersim tarihi, dili ve kültürü üzerine çalışmalar yapmaktadır. Mesut Özcan Dersim töre, gelenek ve kültürü üzerine yaptığı çalışmalar ile tanındı. Bu konularda, bazilari atasözleri, halk şiirleri ve türküleri olmak üzere bugüne kadar 15’in üzerinde araştırma ve inceleme kitabı yayınladı. Mesut Özcan’ın ayrıca Damar, Folklor/ Edebiyat, Papirüs, Radikal, ülkede Gündem, Siyah Beyaz, Dersim’de İklim gibi dergi ve gazetelerde öykü ve derlemeleri ile kendisiyle yapılan söyleşiler yayınlandı. Mesut Özcan, Tunceli’de yaşamakta ve halen “Munzur” dergisini çıkarmaktadır.