Home » Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Sedat SEVER

Prof. Dr. Sedat SEVER, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı) Bölümünde yüksek lisansını, 1993 yılında da yine aynı anabilim dalında doktorasını bitirdi. “Türkçe Öğretiminde Uygulanan Tam Öğrenme Kuramı İlkelerinin Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerindeki Erişiye Etkisi” adlı doktora tezi, ülkemizde Türkçe öğretimi alanında gerçekleştirilmiş ilk deneysel çalışmalardandır. Çocuk ve gençlik edebiyatının bilimsel bir çalışma alanı olarak yapılanmasına dönük kuramsal çalışmalarıyla bilinen Sever; Ankara Üniversitesinde, “1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu” (2000), “2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu” (2006) ve “3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu”nun (2011) gerçekleştirilmesine ve üniversiteler için ülkemizde bir ilk olan “Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Çocuk Kütüphanesi”nin kurulmasına (2000) öncülük etti. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Dekan Yardımcılığı (1997), Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı (2003), Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı (2005) yaptı.  Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümünün kurucu başkanı olan (2007) ve halen bölüm başkanlığını sürdüren Sever, ülkemizde bir üniversite yapılanması bağlamında ilk olan, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin de kurucu müdürüdür (2009). Dil ve edebiyat öğretimi, çocuk edebiyatı konularında bazıları ortak ve yayıma hazırladığı olmak üzere on dört kitabı ve elliyi aşkın makalesi bulunan; anılan konularda çeşitli radyo ve televizyon programlarının danışmanlığını ve yürütücülüğünü yapan Sever; Türkçe öğretiminin niteliğine, çocuk ve gençlik edebiyatının kurumsallaşmasına katkı sağlayacak çeşitli projelerin de sorumluluğunu üstlendi.

Prof. Dr. Aysit TANSEL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde Profesör olarak görev yapan Aysit Tansel, Adana Kız Lisesini birincilikle bitirmiş, Lisans derecesini yüksek onur öğrencisi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesinden almış, master eğitimini Minnesota Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise New York State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Aysit Tansel, doktora sonrası araştırmaları için Yale Üniversitesi’nde ve Cornell Üniversitesinde bulunmuştur. Eğitim ekonomisi ve çalışma ekonomisi ilgi alanlarıdır. Diğer ilgi alanları edebiyat, şiir, halkbilimi ve çeviri yapmaktır. Bu alanlarda çeşitli makaleleri ve özellikle Oğuz Tansel’den şiir çevirileri yayınlanmıştır.

Arş. Gör. Sedat KARAGÜL

İzmir’de doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini İzmir’de tamamladı. 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2009’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2010’da yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Doktora Programı’nda doktora eğitimine başladı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesi gereğince Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görevlendirildi. Hâlen bu kurumda görev yapmaktadır.